Om Baroquus och Margona Saari

Baroquus.se-Margona-Saari
©Foto: Zandra Ahl Olausson

Om Margona Saari

Jag har ridit och arbetat med hästar sedan jag var åtta år (1998). Från början lärde jag mig vanlig traditionell ridning med inriktning mot hoppning och dressyr. När jag kom i kontakt med akademisk ridkonst 2003, startade mitt intresse för ridning som bygger på hästens behov och förutsättningar.   En inriktning som innebär att man tränar hästen så att den blir hållbar. Under några år utbildade jag mig inom akademisk ridkonst och reste bort med min häst på veckokurser och helgkurser. Jag hade  även tillgång till tränare i AR på hemmaplan. När jag nu utbildar mig till ridinstruktör i integrerad ridkonst (blir klar hösten 2014), har jag möjlighet att ytterligare fördjupa allt det som jag hittills fokuserat på. Det som ingår i IRK behandlar inte bara hästens utbildning, utan också utveckling av ryttaren/människan, hästens anatomi, hovvård och inblick i vård av hästens kropp på djupet m.m. Sedan jag 2007 började träna andra i ridkonst och kommunikation, har jag utvecklat min blick för hästens rörelsemönster och mekanik. Vidare har jag också utvecklat pedagogiska färdigheter, och i det också funnit intresset för att utveckla både människa och häst. Eftersom jag inte vill begränsas av ett sätt att tänka, se på eller förhålla sig till ridning, har jag låtit mig inspireras av många olika. Därför har jag valt att kalla min ridstil och det jag lär ut, för bara Ridkonst.

Utbildningen till sadelmakare har bidragit till att jag lärt mig mycket om utrustning och hur man anpassar den till hästen. Ridkonsten inspirerar mig i hantverket, då jag av egen erfarenhet  vet vad en ”skräddarsydd” utrustning kan göra för samspelet mellan människa och häst. Mitt intresse för design och hästens historiska höjdpunkter gör också att jag vill ge mina hantverk en personlig stil. Jag låter mig inspireras av olika tidsepoker och de som särskilt påverkat mig är romerska antiken, medeltiden, barocken, renässansen samt 1800-talet. Äldre tiders cirkusmunderingar, damsadlar och liknande utrustning är exempel på annorlunda hantverk som jag gärna ger en renässans. Allt från det enkla stilrena till det mer pråliga kan ta form i min verkstad.

För konsten i ridkonsten

Vision
Min vision är att återinföra det konstnärliga som förr fanns i hästens utrustning. Viljan att utsmycka något eller någon är ett tecken på vördnad. I alla år har människan fascinerats av hästen och dess skönhet, men vad hände med hantverket vi klär vår vän i? Från att ha broderats med silvertråd till att vara så slätt och tråkigt som möjligt. Om din häst så som min är en kung eller drottning råder jag dig att omgående införskaffa utrustning som klär ers majestät.

En häst utan ryttare är alltid en häst, men en ryttare utan en häst är bara en människa.